BRUNNSVIK LEVER!

Brunnsvik folkhögskola är en av landets största folkhögskolor och var den första rörelsedrivna folkhögskolan i Sverige. Idag bedrivs skolans huvudsakliga verksamhet på tre orter: Borlänge, Ludvika (Brunnsvik) och Gävle. Sedan drygt fyra år är ABF och LO tillbaka som aktiva huvudmän tillsammans med den regionala arbetarrörelsen.

Skolans uppgift är att utjämna utbildnings- och kunskapsklyftor, demokratisera kulturen samt utveckla en mer deltagande demokrati i samhälle och föreningsliv. Skolan bedriver idag allmän kurs, studiemotiverande kurser, flera musikutbildningar, yrkesutbildar humanistiska socialpedagoger och lärarassistenter samt genomför kortare och längre kurser med fackföreningar, ABF och andra folkrörelser. Brunnsviks bokstuga, på filialen "Gamla Brunnsvik", är på väg att återupprättas. 

Vi ser Dalarna, Gävleborg samt Örebro län som vår nära region.  Här ska vi vara en stark pedagogisk resurs som tillsammans med ABF möter och  stödjer  individers och organisationers kunskapsbehov och bildningssträvanden. I linje med skolans tradition utvecklar Brunnsvik en folkrörelse- och demokratiprofil för vår tid. Arbetet i regionen kompletteras med också nationellt riktade folkbildningsinsatser, som vår återstartade folkbildningslinje.