Publicerat 

Långa och korta bidrag i antologier, från 1990-talet till nutid. Välj samtalsvägen (1994) och Ett ännu starkare vi (2015) försöker bägge balansera skadlig och onödig övertro på målstyrning. I antologin I rörelse (2015) finns en längre text, Ledarskap sökes,  för ett mer pedagogiskt ledarskap som uppmuntrar reflektion samt kunniga, ansvarstagande och kaxiga medlemmar. Sedan visar jag en bild på kulturutredningens antologi från 90-talet, där jag och Linda Nygren har ett allvarligt och samtidigt lekfullt bidrag: Det kom ett brev,  med sex steg för mänsklig frigörelse.  Jag har även medverkat i s-studenternas antologi om var det finns plats för idédebatt (2008). Demokrati stavas vi! är ett litet men viktigt bidrag i DemokratiAkademins jubileumsantologi (2015).

Studiematerial:  Arbetsböcker:  Demokratiboken Lyftet, Stadsdelsfolkhögskolans möjligheter, Demokratiböckerna Medborgare eller motborgare samt Vi gör demokrati, Kunskapsbygget i Västerbergslagen. ABFs vidareutbildning för cirkelledare (2006), handledarmaterial i 6 delar. Folkbildning om folkbildning (2019) med mig, Marianne Ericsson och Bo Ardström som redaktörer.

ABFs idéprogram Gör en annan värld möjlig! (2006, 2016) är resultat av breda demokratiska processer. Det känns både roligt och viktigt att ha varit med i programskrivandet. Sist och kanske viktigast illustreras ABFs folkbildarlåda (2018), med 8 volymer, 44 bärande texter om folkbildning, folkrörelser, lärande och demokrati. Stolta redaktörer  för denna skriftserie är jag och Stellan Boozon.