Böcker

vljsamtalsvgenjpg         ettnnustarkarevijpg       abfsidprogramjpg        Mer idestyrda folkrörelser och folkbildning om folkbildning har länge varit en röd tråd i det jag arbetar för och även skriver om. Först det senaste. Tillsammans med Stellan Boozon har jag varit redaktör för ABFs folkbildarlåda, och även varit med om att ta fram en studiehandledning. 

lj samtalsvägen!är ett litet häfte jag 1994 skrev för LO. Själv tycker jag att innehållet fortfarande känns både rätt och viktigt.  Organisationer och studieverksamheter kan lura sig själv om man drabbas av  en övertro på centraliserade styrsystem och utvärderingstekniker. Med det sagt vill jag tillägga: Utvärdering ÄR en viktig del av allt lärande och förändringsarbete.

Ett ännu starkare vi är en liten förändringsbok som 2014 gavs ut av Hyresgästföreningen Region Mitt, skriven av mig och Lars Granström.

För det tredje har jag haft glädjen att vara med i programarbetet inom Arbetarnas Bildningsförbund (ABF). Förbundsstämman tog i april 2016 beslut om det reviderade idéprogrammet Gör en annan värld möjlig!

Några antologier jag medverkat i:

antologikulturutredningen1994jpg                 irrelsejpg                 antologifrnsmedjajpg                 

Förnyelse och kontinuitet är en debattbok från Kulturutredningen (1994), I rörelse är en antologi om folkrörelserna och demokratin (Premiss 2006), Från smedja till sambandscentral ställer frågan om var det finns plats för idédebatt (Premiss 2008). Till sist: DemokratiAkademins tjocka antologi Att samtala fram en ny värld (Ordfront 2015).