Några inledande ord

546130_3955425758527_1263590119_njpg                   Jag är en skåning i förskingringen, sedan 30 år bosatt utanför Ludvika  i södra Dalarna. Engagerad inom folkbildning och folkrörelsearbete. För närvarande rektor på arbetarrörelsens första folkhögskola - Brunnsvik. Brunnsviks folkhögskola har i vår tid sitt centrum i Borlänge, med filialer i Gävle och på klassisk marku tanför Ludvika.
Jag är aktiv i debatten om demokratins ide och möjligheter, folkbildning, folkrörelser och vuxnas lärande.

Jörgen Hammarin

Brunnsviks folkhögskola driver ett radikalt folkbildningsarbete, med långa kurser, korta kurser, folkbildningslinje - i Borlänge, Gävle och självklart på klassisk folkbildningsmark på "Gamla Brunnsvik" utanför Ludvika.

Läs mer