Några inledande ord 
        
Jag är en skåning i förskingringen, sedan mer än 30 år bosatt utanför Ludvika i södra Dalarna. Engagerad inom folkbildning och folkrörelse-arbete. Nu verksam som Senior rektor på Brunnsviks folkhögskola.
Tidigare arbeten: Rektor, Folkrörelseutvecklare, Folkhögskolelärare på Brunnsvik, Ombudsman (SSU Dalarna, Hyresgästföreningen i Södra Skåne, Malmö Arbetarekommun), Skumningsmontör.

Jörgen Hammarin