Några inledande ord

546130_3955425758527_1263590119_njpg                   Jag är en skåning i förskingringen, nu bosatt utanför Ludvika  i södra Dalarna. Engagerad inom folkbildning och folkrörelsearbete. Vice förbundsordförande i Arbetarnas Bildningsförbund. Jag är aktiv i debatten om demokratins ide och möjligheter, folkbildning, folkrörelser och vuxnas lärande.

Jörgen Hammarin

Vi är nio folkbildare som av s-kongressen efterlyser en tydlig demokrati- och folkrörelsepolitik nationellt, regionalt och lokalt. Vi kräver en politik som uthålligt står upp för folkbildning och folkrörelser som viktiga och självständiga demokratibärare!

Läs mer