Från Skåne till Brunnsvik Jörgen Hammarin

EKOSYSTEM

Positiv tillväxt.

Natur, i dess allmänna bemärkelse, avser saker som i grund och botten inte påverkats av människan: rymden, luften, floden, bladet. Konst betecknar en blandning av människans vilja med dessa element, såsom ett hus, en kanal, en staty eller en bild. Men människans samlade verksamhet är i jämförelse så obetydlig, lite avskalat, lite justerat, lite lappat och rengjort, att i ett intryck så storslaget som hela världen i människans ögon inte påverkar resultatet.

Solen går ner genom en tät skog.
Vindkraftverk på gräsbevuxen slätt mot blå himmel.
Solen skiner över en ås som leder ner till stranden. På avstånd kör en bil längs en väg.

Utan tvekan har vi inga frågor att ställa som är omöjliga att besvara. Vi måste lita på att skapelsen hittills är perfekt, och tro på att oavsett vilken nyfikenhet tingens ordning har väckt i våra sinnen, kan tingens ordning tillfredsställas. Varje persons tillstånd är en hieroglyfisk lösning till de frågor personen skulle kunna ställa.

Har du några bokrekommendationer?